Problematické nemovitosti

Problematické nemovitosti

Jedná se o nemovitosti, na kterých vázne právní vada, která může bránit prodeji či vypořádní mezi spoluvlastníky.

MNOHDY SE JEDNÁ I O NEMOVITOSTI ZDĚDĚNÉ, CHÁTRAJÍCÍ, PROTOŽE VLASTNÍK/VLASTNÍCI SI NEVÍ RADY, JAK JI EFEKTIVNĚ VYUŽÍT

Najdeme pro Vás způsob vyřešení, který nemusí vždy zákonitě vést k prodeji nemovitosti. Individuální přístup s ohledem na požadavky a potřeby klienta.

- řešení spoluvlastnických podílů

- řešení různých právních vad na nemovitosti

- řešení vypořádání SJM, spoluvlastnických podílů

- řešení věcných břemen na nemovitosti

- pomoc při prodeji v insolvenci či nemovitosti v exekuci