Příprava

Začínáme vždy s přípravou dokumentace:

Dokumentace k nemovitosti (pokud ji nemáte, makléř by měl zakreslit a vyměřit užitnou plochu - např. u bytů nebo ji zajistit na stavebním úřadu, archívu, v katastru nemovitostí - prohlášení vlastníků byt.jednotek). U některých rodinných domů se právě při přípravě přijde i na několik nedostatků, které je potřeba začít neprodleně řešit (např. nesouhlasí půdorys domu se zadaným stavem na Katastru nemovitostí, kolaudace, různé přístavby, neohlášené rekonstrukce atd..). Pokud se na takovýto problém narazí, řeší se neprodleně, řešení může běžet souběžně s prodejem. Určitě není dobře a zájemci to nevnímají pozitivně, že tyto vady se nezačaly ani řešit a pokud se bude financovat koupě hypotečním úvěrem, určitě by to znamenalo značné zdržení - banka prostě bude požadovat nápravu..a řekněme si upřímně, i samotný majitel by měl ve svém zájmu předávat nemovitost bez těchto problémů. Kvalitní makléř by měl tyto problémy umět vyřešit.

Dokumentace nezahrnuje jen technickou část, ale patří do ní i podklady nabytí práv vlastnických - nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.), LV, prohlášení vlastníka bytových jednotek, u BD nájemní smlouva, smlouva o členských právech atd...


Dohodli jsme se společně na podmínkách spolupráce, máme k dispozici potřebnou dokumentaci a můžeme se pustit do přípravy prezentace :).

Příprava nemovitosti k prodeji je velmi zásadní a mnohdy rozhodující - první dojem už nezvrátíme, proto je potřeba tento krok nezanedbat. Není nic horšího, když vidíte v nabídkách nemovitosti, které by se určitě dobře prodali a také za vyšší cenu..ale jsou např. vyfocené v rychlosti, dokonce mobilem, bez jakékoliv přípravy.

Nemovitost se musí před samotným focením přichystat! Uklidit, odstranit osobní věci, celkově ji odosobnit, odstranit rušivé prvky.


Samozřejmě, je potřeba ke každé nemovitosti přistupovat velmi individuálně, mnohdy volím i videoprohlídku, propracovaný Home staging..

Rozhodně by neměly chybět ani dispoziční schémata, zájemce z fotek nemá šanci dobře rozpoznat celkové uspořádání místností, např. takto: 

V případě potřeby se zajišťují i vizualizace (prázdné byty, před rekonstrukcí apod..).

Samotný text u nabídky - zájemci jistě ocení informace PŘESNÉ! nezávadějící a vždy sepsané v takovém obsahu a objemu, který zaujme. Tři věty, kde nemovitost leží, a že je to rodinný dům je naprosto nedostačující.


PENB - ze zákona je prodávající povinen předat originál PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a měl by být vyhotoven již v době nabízení. PENB v rámci svého servisu nechávám vyhotovit již při založení nabídky, nečekáme až na podpisy kupních smluv. V prezentaci nemovitost působí jistě lépe již s hotovým vyznačením PENB, nežli s označením "G", což je nejhorší třída, která se musí zadávat, když PENB není k dispozici.